Search This Blog

Populære indlæg

Monday, December 22, 2014

mine ønsker til den kommende regering

Her er mine ønsker til den kommende regering:

  • gør det lettere for folk på overførselsindkomst at tage ufaglært og/eller sæsonbetonet arbejde. dette kan gøres ved at lade folk på disse ydelser tage kortvarig beskæftigelse (2 - 3 måneder) uden at deres ydelse røres. til gengæld betales der en højere skat af lønnen. på den måde kan lavtlønsjob bevares i Danmark og en ledig får en enkel måde at få kontakt til arbejdsmarkedet.
  • gør det mere attraktivt at tage en uddannelse der er efterspørgsel på i erhvervslivet. dette kan gøres ved at studerende får dækket en del af omkostningerne til bøger. alt efter hvor meget den enkelte uddannelse er i efterspørgsel kan der dækkes 25%, 50%, 75% eller hele beløbet af bøgerne.
  • gå statens it-budget igennem og find ud af hvor der kan spares. for eksempel kan det lde sig gøre at skifte til open source (det kunne det i England) som fedora core (brug KDE desktop, den ligner Windows 7) og libreoffice? der har været for mange statslige it projekter der er blevet startet op men kun halvt implementeret. har for eksempel det Tyske politi et it-system der kan dække det Danske politi's behov? er de interresserede i at sælge os en kopi?