Search This Blog

Populære indlæg

Wednesday, January 25, 2017

redningsplan for EU

migration

lige nu er det store problem migration.

for at løse dette må der først og fremmest styr på hvem der kommer ind. dette kan kun gøres ved at lave en langt mere effektiv grænsebevogtning. vi taler ikke Trumps Mexikanske mur men snarere en mere intelligent brug af ressourcerne. hvis man ikke ved hvor adgangspunkterne er kan man hurtigt finde ud af det.

hvis EU mener at ydre grænser hører under EU så bør EU også have en ide om hvordan det løses. matriel og mandskab kan skaffes via et donationsprogram. det går i alt sin enkelthed ud på at man låner frontex et skib med mandskab, en helikopter eller andet der er brug for i et fastsat stykke tid. dette er ikke markant anderledes end når et land går ind i militære aktioner i andre lande. der kan man godt finde finansieringen så det burde også kunne lade sig gøre her.

det helt store problem er hvad der skal ske med de der kommer ind. for med arbejdets fri bevægelighed så kan flygtninge der tildeles asyl i et land helt problemfrit rejse til et andet land og bosætte sig.

det bedste ville være kun at tage gennem FN's flygtningelejre for på den måde at hæmme motivationen for at bruge menneskesmuglere men nogle vil altid prøve. er det ikke mennesker fra et område der er i krig eller katastrofetilstand så bør vedkommende afvises. dette er et problem der vil vokse, ikke falde. og vi er død og pine nødt til at se bort fra at det er synd for de mennesker. det er det. men det er også synd når det eneste vi kan tilbyde dem er et liv i kriminalitet eller fattigdom.

lagdelt struktur

det næste store problem EU har er hvem der bestemmer hvad. EU parlamentet, menneskerettigheds domstolen eller det enkelte lands regering? det fortaber sig tit i ligegyldige diskutioner. og så bruges dette misforhold ret tit til at skjule hvem der egentlig havde ansvaret for hvad.


menneskerettigheder og udviste kriminelle

med hensyn til menneskerettigheder så udviser vi gerne folk til USA der har dødsstraf. hvor mange Europæiske lande ville Snowden kunne føle sig sikker i? i rest my case. vi udviser gerne folk til lande med dødsstraf. og måske er der en grund til at folk står til dødsstraf i hjemlandet. det kunne også være de bruger det som undskyldning. hvor mange udviste er blevet henrettet siden 2000? man hører de henretter i det og det land men aldrig at nogen udviste er blevet henrettet. just sayin'

løsningen er en meget stærk lagdelt struktur.

overnationale

dette er hvor EU's magt er stærkest. det er også her hvor EU's ansvar er størst. beslutninger tages ved flertal på et fælles udarbejdet grundlag fremkommet ved forhandling.
  • ydre grænser - dette er et fælles anliggende og bør varetages af fællesskabet. og bruges donations-styrker så afholdes regningen af det enkelte medlemsland og det donerede håndteres af EU i perioden. alternativt kan EU afholde hele udgiften for den måde at sprede udgiften ud over alle medlemslande.
  • energi - her kan der gøres en del for miljøet hvis EU sørger for et net der kan transportere energi derhen hvor der er brug for den. man kan bedre udnytte grøn energi på den måde. hvis man designer transport-delen af elnettet med tcp/ip som inspiration kan man få et energinet der er robust overfor udfald og nedbrud grundet naturkatastrofer, terror eller cyberangreb.
  • sikkerhed - det her vedrører også fælles politisamarbejde men jeg tænker mere på anti-terror. både England, Italien, Norge, Spanien og Tyskland har oplevet terrorister der intet har med islam at gøre (de er bare det førende brand lige nu) så problemet har eksisteret før og vil med god sikkerhed også eksistere efter daesh.
andre kandidater her kan være: fælles forsvar, asylpolitik, finanspolitik, skat og udenrigspolitik, borger rettigheder

mellemstatslige

dette er frivillige aftaler de enkelte medlemslande i mellem. besultninger tages af de involverede lande. alle medlemslande kan tilslutte sig aftaler i det mellemstatslige lag såfremt de opfylder kravene.
  • finanspolitik - € er en realitet. jeg tvivler på at den forsvinder og da den er baseret på en frivillig aftale mellem enkelte medlemslande så hører den til i det mellemstatslige lag.
  • forsvarspolitik - flere lande har aftaler om at udnytte ressourcer (Danmark og Sverige deler jo et pænt område omkring Bornholm) og det burde være et Europæisk anliggende at passe på os selv. vi kan ikke regne med at storebror Onkel Sam bliver ved med at betale for os.
andre kandidater kunne være: asylpolitik, skattely, miljø

nationale

dette er det enkelte lands ansvar og fulde beslutningsområde.
  • asylpolitik - som det er nu vil det være umuligt at blive enige om et fordelingssystem. og Europa er for spredt i sin opfattelse af hvordan flygtninge skal håndteres. indtil der kommer en brugbar løsning er det bedre at lade de enkelte lande beslutte hvor langt de vil gå.
kandidater: uddannelse, kultur, lgbt, forsvar, borger rettighederder er langt flere muligheder end jeg har listet under kandidater. det er blot forslag til hvor de kunne ligge.EU bør ikke blande sig i frivillige aftaler mellem de enkelte lande. når tilpas mange lande har tilsluttet sig en aftale kan man begynde at undersøge om det nu kan opgraderes til det overnationale og dermed gældende for alle medlemslande.

det er ideen at to eller flere medlemslande tør begynde at eksperimentere med forskellige modeller til at løse de udfordringer samfundet står overfor. det kunne foregå med støtte fra EU's udviklingsfond. det bør være muligt for alle lande at tilslutte sig disse ret store sociale eksperimenter, forudsat de opfylder de kriterier der er fastsat af de lande der har startet det.

vil det give et mere fragmenteret EU? ja. uden tvivl. har Europa's styrke ikke altid været vores forskelligheder?

visionen er et Europa der bygger på mangfoldighed.
på frivillighed.
et Europa hvor vi passer på hinanden.
et Europa hvor vi respekterer hinandens forskelligheder.

tak til de modige pushere på Christiania for at levere varen. tak til Christianintterne for at se gennem fingre med det... og fuck folketinget for at holde det ulovligt.

anti-terror unit

* the overall strategy is quite simple: attack on all fronts that does not involve direct warfare (ie. bombing foreign countries). that's a contingency only.


Preface

This division only handles anti-terror. Not law-enforcement. If anything comes up that is not terror-related it is passed on to the relevant authorities. And I believe this will happen when it comes to tax-evasion, money launder and drugs, since these crimes do take part in any terrorist organization large enough to require finance. A lone-wolf really don’t need money, do they? They just make a decision and act. And in a very low-cost manner.

When I write publicly available I also include the parts of the dark web that does not require any special it skills other than using the tor-browser. Creating and logging on to an account on a dark web site is just as easy as facebook.

Publicly available does not include invite-only sites or sites hidden (I have seen this technique used with pirated digital content) on a companys servers (it could be illegal to access it therefore it’s not public). These intrusions will be handled by digital.

* off course there's a lot more than just this but i'm an impatient person and too aggressive to go further into the details.

Branches

* of course there are also facility services, economics and the people who makes sure the paycheck is there each month but they really aren’t unique to this anti-terror and I won’t waste time on that. I’ll only include parts that are needed to perform the duties of an anti-terror unit.

Command

This is just the daily leadership with all that it needs. There really isn’t much to say about this part since it’s tasks are pretty well known.

Tasks: just like you know it.

Location: centralized.

Skills: self-explanatory.

Diplomatic

Handles communications with the local governments (both membering and non-remembering countries).

Tasks: handling relations with governments.

Location: Centralized, membering and non-remembering countries (typically on an embassy).

Skills: communication, language, knowledge of the country they are stationed in/from.

Political

This isn’t actually a part of the division and then again it is an integrated and much necessary part. it’s the civilian oversight making sure the rules are not broken.

Tasks: civilian/political control of the unit.

Location: centralized and in membering countries.

Skills: people are appointed by their governments so the government must decide what skills are required.

Intelligence

Here’s where all the information is evaluated, analyzed and so on. It is also here it is verified.

Tasks: analysis, planning.

Location: centralized.

Skills: analysis, data scientists, visualizers, language.

Digital

This is a front line. This is where information not normally accessible is retrieved. When hybrid can’t get it because of an invite-only system (example) digital gains access to the site by using latest techniques in compromising digital security. Digital also handles self-developed software.

Tasks: hacking, development.

Location: centralized.

Skills: ask any good security-analyst or hacker.

Hybrid

This is actually one of the front lines. The hybrid division takes care of anything related to the public internet, including dark nets. Here information is retrieved and uploaded (or implanted when fake).
Hybrid also handles combat on social media meaning they use information to harm any attempt at terrorism on public sources (youtube, facebook, twitter, etc). This can be done by telling people “oh, they’ve just lost #SOMETHING (Aleppo could be used now) so they just try to get a better spirit”. Dismantling false information. Belittle their skills (“really? You call that info gotten by hacking? it’s on nsa’s fucking public page! that’s not hacking. it’s copy-paste”.

If need be why not upload falsified information to make a trap for them?

Tasks: scanning social media, following known radicalizes, verbal warfare.

Location: centralized and scattered.

Skills: language, history, culture, philosophy, politics, religion.

Operations

Another front line. This is where actual anti-terror operations is conducted. The units are composed of members from the local police/army to ensure knowledge of the mission area and language. This is an information gathering point too.

Tasks: guard-duty, counter-terrorism.

Location: member countries.

Skills: ask the police and army, they’ll know what they need.

Work-flow

Of course there is an automated it-system backing up a request, (pending), on-going, done system that makes communication and task-administration effortless.

Also this system also have information on all attached to the division such as skills and interests (what have their attention at the moment. if 40% of analysts and 23% of hybrid focus strongly on one thing it might be something bad).

And of course it also serves as an overview of the entire division, it's operations in realtime.

Tactics

Hybrid gathers information from publicly available sources.

The use of local forces (police/army) already present in membering countries cut cost and minimize amount of people required (it is moved to individual countries).

Central information hub.

The only place where false information (you can’t do this kind of warfare without false info, so...) is in hybrid so there is still good documentation on what’s true and false.

because of Norway, America and Englands brexit there is a need for a diplomatic entity for two reasons. those countries are not members of the EU and therefore falls under other areas of authority. and it is to cut down response time by establishing a direct channel of communication.

ever heard of a troll army? well, you're gonna because you will create one. make an option to enlist (it's free and you don't get paid and hold you're own expenses)
it's a civilian anti-terror counter move. 

you'll receive a logon or newsletter with updated targets and arguments. let people do most of the stand off on social media. i'm sure some will find this amusing.wonna be a big man? a troll hero? well, who can piss off an operator of a known terrorist account the most off? give the kids something valid to rebel at. personally i'm looking forward to the photoshopped bagdadi memes 😂

at least you can operate a few tabs with different profiles backing up your brothers and sisters... pump up the volume!

you'll propably get some useful intel from these dudes and dudettes over time. just sayn' 👍


* as you can guess there is more than one reason for the name "hybrid" 😉


patterns and relations. those are the keywords. think of it as a digital representation of a profile. instead of words it contains objects and links.
the overall goal of the system is to be a sort of early warning radicalized detection system. to be a view of radicalized and potentially radicalized persons of all sorts. be it a preacher or a killer.

an object could be a person, an organisation, a physical object like a gun or passboard etc, youtube video, fb post, retweet, mailing list participation. a relation is simply a link between 2 or more obects. this should provide some usefull visualization options. this form of targeted surveillance has a way to grow so at a point cleanup should be enforced to remove those that saw 2 videos, tweetet "fuck America! bin laden is a hero" and so on. if they go further they will pop up again. otherwise you will have so many relations that everything becomes blurred.


the overall goal of the system is to be a sort of early warning radicalized detection system. to be a view of radicalized and potentially radicalized persons of all sorts. be it a preacher or a killer.


an object could be a person, an organisation, a physical object like a gun or passboard etc, youtube video, fb post, retweet, mailing list participation. a relation is simply a link between 2 or more obects. this should provide some usefull visualization options. this form of targeted surveillance has a way to grow so at a point cleanup should be enforced to remove those that saw 2 videos, tweetet "fuck America! bin laden is a hero" and so on. if they go further they will pop up again. otherwise you will have so many relations that everything becomes blurred.

and i haven't even scratched the subjects self-strenghtening entities and built-in improvement where one could be an ai capable of aiding intelligence in finding latent terrorists. we are so fucking far from that right now so let's just stick with flesh and blood powered analysis... for the time being.

one function of the diplomatic branch is to pass on non-terror related crimes to the relevant count (y /ies) and authority. a money-transfer from a financial supporter to a known terrorist is intercepted. the bank used is passed on to diplomatic who in turn contacts the police in the country it originates. if it is a country with no affiliation Interpol is used.


well. part of this it system is a db with a score on poi's and hopefully over short time the system will contain enough information to aid in sorting out the curious and the dangerous.

so a threshold could be a fixed amount of links, combinations of links. all that can be matched to other objects of the same type. you can even group by timestamps just for fun 😅

one obvious use of the data in the it system is off course to find similarities, patterns, in short - what's a generic terrorist.

i can give you a clue to the IT system. multi layered database design.

Tuesday, January 17, 2017

Fuck overfladisk kommunikation og smalltalk!

til at starte med vil jeg lige fastslå at jeg er computer-junkie. har været med fra starten af, jep, 80’erne, c64, judas priest, hele lortet. jeg elsker de muligheder der er for at kommunikere i dag. man kan slå alt op uden at bruge timer på store og tykke leksika. man kan sende en besked verden rundt på sekunder. man kan komme i kontakt med folk fra fjerne lande. udveksle meninger og synspunkter og derved lære en masse om andre kulturer, andre mennesker, verden og sig selv.

men hvis ens engagement i egen mening ikke strækker sig til mere end at klikke “like” så er jeg ikke interreseret i at høre den. i min optik er det at sige “jeg er enig med dem der er enige med de andre”. det er et problem at debatten bliver mere overfladisk og ligegyldig. nogle mennesker mener det er så vigtigt for alle andre at høre at nu har de været ude at handle. det er de fleste af os hver dag. det rager mig en høstblomst om der er tomater på tilbud i super-brugsen. hvis en af mine venner bliver kunde nummer 1000000 i netto og vinder en måneds forbrug af netto varer syntes jeg det er en sjov historie og vil meget gerne vide det. men ellers, nej.

mit problem er at min adhd gør at min koncentration ryger hvis jeg får 3 − 4 sms’er på 5 minutter. det tager mig timer at komme i gang igen. nogle gange kommer jeg ikke i gang igen og hvorfor? fordi folk mener at jeg skal tvinges til at tage del i deres - undskyld udtrykket - lort. nogle gange har jeg haft lyst til at tage et billede af indholdet af toilettet efter mit første morgenbesøg og tilføje teksten: “se en flot bæ jeg har lavet her til morgen”.

jeg har prøvet at give igen med samme mønt og man får intet svar retur. derfor mener jeg at det er overfladiske ligegyldigheder. jeg har haft forsøgt at ignorere det, blandt andet ved at slukke telefonen, men så går det ud over min email (her er der så muligheden for at markere folks email-adresse som spam, heldigvis).

jeg har sågar været ude for folk der begynder at spørge mig om hvad det ene eller det andet stykke software koster. klokken 22 om aftenen. jeg svarede naturligvis forkert med vilje og fik den rigtige pris retur. altså var vedkommende udemærket i stand til at finde prisen selv. og spørger man ind til om folk eksempelvis skal til at lave musik på computeren er svaret “nej, jeg vil bare gerne vide hvad prisen er”.

når jeg vågner om morgenen så ligger der allerede 10 sms’er fra folk der absolut skal vide om jeg har sovet godt, hvad jeg skal have at spise, hvad jeg skal lave resten af året. hvordan er vejret. og når man ikke har svaret hurtigt nok så er det “hvorfor svarer du ikke? sover du”. ja, klokken er 3 minutter over 6. “svar nu, jeg er ensom”. nej, man er ikke ensom fordi man har været alene hele formiddagen. man er ikke ensom bare fordi man ikke har fået en sms de sidste 2 timer. man er ikke ensom fordi der ikke er nogen der klikker like på et billede af ens nye sko.

jeg vil meget gerne vide det hvis der sker noget ud over det sædvanlige. men hvor mange gange forventer folk at jeg gider kommentere billede nummer 5000 af deres kat der slikker sol i vindueskarmen. det hjælper jo ikke engang at lade være med at svare for så kommer det samme spørgsmål bare igen og igen og igen. ofte 3 −4 gange hurtigt efter hinanden. jeg syntes ikke det er sødt når et lille barn tigger om slik i netto (men kan udemærket sætte mig ind i hvorfor) og slet ikke når voksne mennesker tigger - ja, nærmest kræver - opmærksomhed på den påtrængende og anmassende måde (her er så ingen forståelse overhovedet).

og hvis man endelig så svarer ærligt på hvad man skal hele dagen - hvis man altså skal andet end lige ned at handle - så får man “ok”, “he he” eller “det vil jeg også gerne” tilbage. og så bliver den ellers sendt videre til alle andre. det handler nemlig ikke om at man gerne vil engagere sig i sine venner. det handler om at man vil have noget at fortælle videre. for man kommer jo ikke selv med noget med et reelt indhold. det er så vigtigt for nogle mennesker at alle ved hvad de laver: “se mig! jeg gør så mange spændende ting. jeg er så speciel og interessant. se hvad jeg lige har gjort.”

jeg bruger selv twitter som en mental brækspand nogle gange. og at der er nogen der syntes at det jeg skriver er pladder-filosofisk vrøvl, simpsons citater og mærkelige digte og ordspil, har jeg kun forståelse for. men problemet er ikke større end at man kan klikke “unflollow” og så er problemet løst. jeg skriver så heller ikke til folk: “hvorfor følger du mig ikke mere?”

jeg syntes da selv at der er mange spændende ting ved mig men det er ikke interessant for alle. at jeg hygger med computeren, metal-guitar og min ’isme betyder ikke at resten af verden syntes det er så frygteligt spændende at de må vide alt. jeg føler i hvert tilfælde ikke at det er så vedkommende at alle skal vide at nu har jeg lært en ny skala. og helt ærligt, hvad skal man tale om når man så er sammen?

hvor den sygelige trang at andre skal tvinges til at deltage i ens helt almindelige dagligdag kommer fra skal jeg nok afholde mig fra at kommentere, men jeg tænker mit. jeg forlanger ikke at alle skal stoppe med den overdrevne brug af overfladisk kommunikation. jeg beder bare om at jeg ikke skal være en del af det. hvorfor kan man ikke få lov til at vælge fra?

*** løsningen er: en mobil med flytilstand der kun slåes fra når man bruger den ;-)