Search This Blog

Populære indlæg

Thursday, June 22, 2017

frihandelsaftaler

we do need a new world order. one that takes into account the worries of ordinairy people who just want to get up in the morning, go to work to support their families and give something better than what they had to their kids. the west with the stinking eu has failed miserably on that subject. epic! i believe that BRICS could and should take charge, show responibility and leadership. western leaders only worry what they can gain and if they get nothing (even when they've worked against any good idea) those ideas won't be put to good use.

handel er egentlig bare: det her tilbyder vi. hvad tilbyder i? jeg kan godt se det virkelig er kompliceret. det bliver det når frihandelsaftaler går over sine bredder og omfatter mere end handel. her behøver man ikke forholde sig til mere end nødvendigt. det kan være at et emne man er rørende uenige om over tid bliver mere medgørligt, måske grundet ny teknologi, men det vil ikke forsinke hele processen.

der er en enklere måde at gøre det på. men umuligt at overskue for et menneske. i stedet for store handelsaftaler der forsøger at håndtere alt skal man bruge mange små. fysiske varer eller services kommer ud på et. man kan så have google for (fri)handelsaftaler og det vil være let at overskue. små aftaler vil også (forhåbentlig) være lettere og hurtigere at forhandle på plads. præcis derfor skal de barberes ned. energi for sig. grøntsager for sig (herunder gmo). det gør det også nemmere at rette op på uhensigsmæssige aftaler. produkt eller produkt gruppe. det behøver ikke være mere detaljeret end nødvendigt.

på denne her måde kan et land (eller gruppe af lande) tilslutte sig de aftaler de ønsker. jeg tænker nok mere globalt end det fremstår. og eu's indre marked handler om langt mere end simpel handel.
det er heler ikke det jeg argumenterer for. jeg argumenterer for at 2 (minimum for at lave en aftale) eller flere lande (også i sammenslutning f.eks. 5 mod 2) laver en handels aftale. andre lande kan så tilslutte sig hvis de ønsker. ingen tvang. det er da ikke kompliceret men pænt uoverskueligt. det er også derfor en google for handels-aftaler er påkrævet. vil du vide hvordan det ser ud med maling søger du på det og så får du alle de aftaler der vedrører maling. du kan begrænse søgningen til de aftaler dit eget land har tilsluttet sig.

der kan være en aftale for fødevarer med gmo (kan sagtens indeholde fødevarer uden gmo også) og en uden, med hver deres fordele og ulemper. så kan de enkelte lande vælge hvilken aftale de vil tilslutte sig. faktisk kan et land tilslutte sig begge hvis der ikke er noget i aftalerne der forhindrer andet. det er blot et eksempel men jeg kan godt se i ikke kan lide frihed og nægter at svare på hvor det rimelige i at Danmark for eksempel kan "tvinges" til at acceptere varer der ikke lever op til de krav vi har nu, for eksempel Amerikanske klor-kyllinger.

hvorfor skal et land tvinges til at acceptere gmo fordi det forsøges sneget ind ad bagvejen gennem "frihandelsaftaler"? hvorfor skal arbejdstager-rettigheder forringes i et ræs mod bunden? bare fordi vi alle kan have fordele af bestemte aftaler behøver vi ikke sidde på skødet af hinanden. bare se på eu's historie hvordan det er gået langt ud over det oprindelige. det er fascisme omend en blød en af slagsen. du kan starte med at forklare mig det rimelige i at man fratages suverænitet bare fordi man ønsker at udveksle varer og tjenesteydelser.

men det er ikke en model der vil vinde indpas i eu som det kører nu. men BRIKS landene mangler stadig at lave en kæmpe aftale. jeg syntes de skulle lave en masse små. så kan du tilslutte dig det du ønsker og ellers prøve at forhandle en ny aftale hvis andre vil være med. som du sikkert har gættet vil jeg meget gerne holde det ude af nuværende organisationer som eu, fn, wto, whatever for der vil være for mange særinteresser at tage højde for.

det eu kalder frihandelsaftaler handler langt mere om harmonisering (ensretning). også kultur. du skal tvinges til at have eu's holdning. det ses tydeligst når der stemmes imod mere eu - modstanderne er dumme og uvidende.

det system her gør op med den slags da det vil blive kørt ud på et sidespor og man kan koncentrere sig om det vi rent faktisk kan blive enige om. efter min overbevisning bør vi samarbejde hvor vi kan. der er ingen grund til at tvinge lande til at acceptere at afgive suverænitet på punkter de helst ønsker holdt nationalt.

jeg vil have frihandel der er fri. og det er ikke det der foregår nu. det handler om meget mere end handel.

jeg taler om mange parallelle aftaler der sagtens kan omhandle samme kategorier i forskellige grader. google for handelsaftaler kan sagtens holde styr på det. så har du frihed til at vælge og du behøver ikke gå videre end du ønsker. med du mener jeg land eller sammenslutning.

hvis een stor handelsaftale fungerer hvorfor vil mange små så ikke?

Tuesday, June 20, 2017

borgerløn

et beløb på 10k til 12k udbetalt vil give en trickle-up effekt der kan ses som en form for indirekte erhvervs-støtte.

hvad koster jobcentre og alt det andet der bliver tvunget ned over hovedet på folk på overførsel? nedlæg hele molevitten og forklar folk at det er deres eget ansvar at få en uddannelse og skaffe sig det gode job.
den nemmeste måde at gøre det på er at indsætte et beløb på folks konto således at de har 12.000 at leve for den næste måned. vil du ikke have noget af staten så kan du "bare" sørge for at have mere på din konto.
gensidig forsørgerpligt forsvinder også. hvorfor skal man straffes for at flytte sammen?
det vil også have den effekt at man kan tage et deltidsarbejde og stadig have mindst 12.000 at leve for.
starter man en virksomhed eller tager en uddannelse er man også sikret. faktisk er der kun fordele ved at omlægge velfærssystemet til den her model... bortset fra at folk ikke udsættes for den latterlige kontrol de oplever nu.
jeg tror endda en bank gerne vil låne dig til et fedt 80" uhd med sorround sound. du kommer måske til at betale 50% i renter reelt men det er ikke det folk bliver sure over. de bliver sure over at få nej. alle ved at det er dyrt at være fattig. og folk glæder sig over lidt luksus i hverdagen.
og det er forbavsende let at føre ud i livet. let's face it! din bank ved ALTID hvad du har stående.
hvis banken suplerer op til 10-12k, tæller sammen og sender regningen til staten så er vi ude over en hel del overflødigt arbejde.
det skal selvfølgelig være muligt at have en almindelig opsparing der kan hæves efter # år og en pensions opsparing.
der vil så heller ikke være tillæg for noget som helst. er du handikappet kan du få det på recept hos lægen og lægen kan bevilge special-tilskud. det vil sige at du kan få din hjælper på recept.
ønsker man at motivere til bestemte udannelser kan man give tilskud til lærebøger, arbejdstøj osv.
som sagt. der er ikke tilskud til noget som helst. hverken boligsikring, psykolog eller tandlæge. specielt tandlæge kan være en dyr fornøjelse derfor skal der være mulighed for at spare op. en konto der "låses" til den slags bestemte formål bør ikke tælle i forhold til månedligt rådighedsbeløb.
det samme kan siges med hensyn til pensions-opsparing. det er forrykt at straffe mennesker for at tage ansvar for sig selv på noget plan. og det sker nu.
og når der er den form for låste konti (hvorfor begrænse til en per person) så polstrer man bankerne da de har en hel del ballast. og det er en god ballast for en bank at vide x måneder frem i tiden hvad de har at gøre godt med. det her er et kæmpe tilskud til den pulje.
sådan kan liberal socialistisk politik bruges til at sikre velfærd og bankerne :-)
med rådighedsbeløb mener jeg at det er det beløb du har at råde over hver måned som det absolut mindste.

Monday, June 19, 2017

debatten om borgernes data censureres og kvæles

læs følgende artikel: https://www.version2.dk/artikel/professor-mine-sundhedsdata-skal-ikke-bruges-uetisk-forskning-1077634

det er sjovt nok det jeg har skrevet om her: https://helenepigen.blogspot.dk/2017/06/disruptions-radet-og-dansk-statslig-it.html - ordvalget har måske ikke været det pæneste men det fortjener emnet ikke da det konstant nedprioriteres!

indtil videre vil hverken jp, eb eller v2 tage den debat jeg prøver at rejse. de er åbenbart imod større kontrol til borgerne - altså større kontrol over vores egne data.

Disruptions rådet og Dansk statslig it fuck-ups

Hvis jeg havde magt som jeg havde akt med hensyn til statslig it her i landet så ville jeg
starte med at finde nogle ligesindede og bare blive enige om at erklære den måde det
foregår på nu for highway to hell!

Jeg ville nedsætte et it råd bestående af en styregruppe der som de eneste har
beslutningsmagt når det kommer til statslig it. Derudover skal rådet have faste eksperter
og mulighed for at hyre ekstern rådgivning. Om dette råd skal være et selvstændigt
ministerie med egen minister eller et statsligt organ udenfor den politiske arena er der
argumenter for og imod.

Ved et selvstændigt ministerie er der et tættere parløb med regeringen (det er jo en del af
samme) hvor det ved et konsortium er udenfor politik da chefen ikke skiftes ved hver ny
regering. Afvejningen er altså kortere vej til magten eller højere grad af kontinuitet.

Borgerens data. Vi leverer alle til statens data opsamling. Når vi går til lægen, i skole,
trafiktællinger, straffeattester, pas-billeder og så videre.

Vi kan lige så godt omdefinere begrebet cpr-nummer. Det er ikke noget der er hemmeligt
og det kan ikke bruges til autentikering men kun identifikation. Altså at cpr-nummeret er en
offentlig nøgle man bruger som id i systemerne.

Vi har ingen kontrol over de data. Overhovedet. Når først staten har fået dem er det ude af
vores hænder, akkurat som Facebook og Google (som nogle politikere er efter netop
omkring privatliv og databeskyttelse). Der skal skabes et udvekslings interface der
håndterer data udveksling med andre systemer. Dette er en form for personlig datawall
under den enkelte borgers kontrol. Her kan folk vælge om deres data må deles med
andre, for eksempel til forskning, statistik og analyser. Dette er overordnet da der er
mange ting ind over: nogle vil gerne donere data til kræftforskning men kunne aldrig
drømme om at levere noget som helst til private analyse institutter, andre igen vil sige intet
skal deles og nogle vil sige bare tag løs. Faktisk skal borgeren som minimum have
mulighed for at data kun deles anonymt og at deres data ikke forlader landets grænser.
Begge dele vil give udfordringer. Kun anonym deling kræver at der laves en form for
hashing eller scrambling af data således at den enkelte ikke entydigt kan identificeres
(dette er ekstremt svært når man har data nok om den enkelte) og ved ikke at tillade data
forlader landets grænser kan man afskære sig fra lægeundersøgelser ved hjælp af for
eksempel IBM Watson.

En kategori bør være adskilt fra de andre: udvikling af statslige it systemer. Her bør man
kunne vælge om man ønsker at ens data bruges i test af statslige it systemer. Man bør
også kunne vælge at det kun må ske anonymt. Dette kan løses ved at alle der ønsker
anonymitet får deres data byttet om, efternavne, cpr-numre, adresse, ja alle felter. En gang
om måneden kan man køre en scramble algoritme på test-data der gør det sværere at
identificere den enkelte (faktisk noget nær umuligt).

Når det kommer til udvikling kan enkelte virksomheder udpeges som statslige udviklere
hvilket betyder at de får ansvar for at udvikle en standard løsning der skal være dækkende
for opgaven.

For eksempel at lægen både har adgang til patientjournal og receptsystem. den nemmeste
løsning er nok en vpn og et webbaseret bruger interface da det så vil kunne køre på stort
set alle enheder. Alle de projekter statslige udviklere laver skal være open source.
Grunden til at jeg ønsker både statslige og private udviklere er ganske simpel: når man har
statslige udviklere kan man ganske enkelt sætte en standard. Helt ærligt hvem betaler for
et produkt når den statslige open source udgave er milevidt bedre?

En statslig udvikler kan sagtens udvikle private løsninger med ekstra funktionalitet. Derfor
skal grund løsningen være open source da det ellers vil give en uhensigtsmæssig
skævvridning overfor små udviklere der til gengæld kan specialisere sig indenfor nicher.

Der skabes altså et fælles api alle kan benytte. Det vil være klogt at bruge små objekter
der kan en ting men til gengæld kan det rigtig godt. Der laves en analyse af opgaver og så
udvikles det som små atomare systemer der trækker på samme datakilder. Med hensyn til
gui så kan man samle de enkelte undersider i for eksempel læge-main.aspx, addresse-
main.html eller hvad der nu dukker op.

Dette vil sikre bedre integration systemerne imellem. Data udveksling er ultra vigtigt i dag,
derfor skal der fastsættes sikkerhedskriterier der skal overholdes før et stykke software
kan godkendes. Denne godkendelse fås hos styregruppen.

Det vil være dumt at låse sig fast på bestemte sprog da man givetvis afskærer sig selv fra
en bedre delløsning. Et sprog er ikke bedst til alt og det bør udnyttes. Desuden giver det
større muligheder for at få udviklet noget der sparker røv i den private sektor.

Meget tidlig indragelse af brugere og borgere i udviklingsfasen. Et stykke papir og en
blyant og et par timer med en medarbejder fra skat vil nok give større chance for succes
når man udvikler løsningen.

Og så en meget vigtig funktion - måske den vigtigste, nemlig funktionen til at terminere et
projekt der er kørt af sporet. we're creating a monster - kill it! kill it! Destroy!

Det er nogenlunde hvad jeg har overordnet. Går vi længere ned i design og implantation
begynder det at blive mere teknisk og vil være alt for langt til et enkelt debatindlæg.
Derudover er min viden på specielt sikkerhedsområdet lidt rusten da jeg valgte at afvæbne
mig selv omkring 2012 ;-)

Jeg lagde et udkast her https://www.facebook.com/groups/sikkerhed/permalink/10155373638202641/ og
derfra stammer brugerindragelse tidligt i processen. Jeg havde valgt at lægge det under analyse og design.

Thursday, June 15, 2017

disruptions rådet og Dansk statslig it fuck-ups

hvis jeg havde magt som jeg havde akt med hensyn til statslig it her i landet så ville jeg starte med at finde nogle ligesindede og bare blive enige om at erklære den måde det foregår på nu for highway to hell!

jeg ville nedsætte et it råd bestående af en styregruppe der som de eneste har beslutningsmagt når det kommer til it.derudover skal rådet have faste experter og mulighed for at hyre extern rådgivning.

men de vigtigste funktioner er:

lave en overordnet struktur der tager højde for følgende:

  • at systemerne kan kommunikere indbyrdes
  • at der skabes et udvekslings interface der kan anonymisere data
  • at borgeren får kontrol over deres data således at de selv vælger hvad der skal deles, faktisk hvad der skal være hemmeligt som for eksempel hemmelig addresse. herunder skal man også kunne vælge at donere sine data til forskning, udvkling, analyse osv. der skal også være mulighed for at vælge at data deles anononymt.
  • at der er et fælles api alle udviklere kan benytte
  • at data så vidt muligt holdes indenfor landets grænser. hvis borgeren gives denne mulighed kan det medføre at et filter forhindrer brug af for eksempel watson ved lægeundersøgelser
  • at der er et stanard gui (for eksempel vpn og web baseret brugerinterface). for eksempel læger kan vælge at benytte standard gui eller et privat udviklet gui der kan indeholde ekstra funktionalitet (analyse eksempelvis)
  • sikkerhedskriterier der skal overholdes før et stykke software kan godkendes. her kan man med fordel give borgeren ret til at råde over egne data og donere dem til udviklings arbejde. jeg ser ingen grund til at skelne mellem offentlige og private udviklere. let the best product win.
der er sikkert flere punkter men det er hvad jeg har tænkt på indtil nu.

og så en meget vigtig funktionen. nemlig funktionen til at terminere et projekt der er kørt af sporet. we're creating a monster - kill it! kill it!

grunden til at jeg ønsker både offentlige og private udviklere er ganske simpel: når man har offentlige udviklere kan man ganske enkelt sætte en standard. helt ærligt hvem betaler for et produkt når den statslige open source udgave er milevidt bedre?

det offentlige udvikler med andre ord en grund udgave der indeholder en basis funktionalitet der er dækkende for opgaven.

Friday, June 2, 2017

big problems - simple solutions

i see 3 conflicts that have been going on for far too long:

  • Israel / Palestine
  • Kurds / Turks
  • Russia / Ukraine

let's just start by accepting that this will end with 6 sovereign nations.

i remembered a crucial time in history when the world could have been destroyed in nuclear holocaust. but cooler heads prevailed.

the Cuba missile crisis. it could have gone wrong but in the end the two leaders communicated directly, only flanked by a few trusted advisers. today there are several layers of diplomatic bureaucracy producing too many special regards which in turn makes it impossible to reach a solution.

the leaders of those countries should be locked in a room with a handful (3 to 5) advisers. and they should not be let out until they have reached a solution.

this solution should not be put to a vote but accepted as the way things are from then on. it's far too important for anything else.

electronic elections - the sane choice

imagine that instead of a ballot and pencil there is a tablet (please use a wired connection since wireless is easy to tamper with) and you login with your electronic identification (nem-id in Denmark, ex.).

the system runs on a closed circuit and the server contains the counting software that stores votes in an encrypted form with a checksum. if that don't match there has been a fraud. apart from that the system runs the server which the tablets connect to.

if you're not electronically skilled you can have a guardian appointed that helps you login (this means that you need to have an electronic id).

once you login the ballot appears and you select your choice(s) and at the bottom you press the big button labeled "vote" and then you have done your democratic duty. after that the system automatically logs you out and disables further votes with your id. if you can use a pencil and make a "X" then you can do this.

at the status page you can see information showing the current votes, time left, vote count, percentages and such. this page can be updated with a usb-stick (or similar) once an hour so people can follow the election. yes i did write usb. no outside connection allowed. it's a security matter and non-negotiable.